dobroge.tv

Live

Codul de conduită Dobrogea TV

Codul de conduită al postului de televiziune Dobrogea TV stabilește standardele noastre de conduită etică. Se aplică tuturor partenerilor și angajaților Dobrogea TV. Acesta prezintă principiile etice fundamentale și evidențiază resursele disponibile pentru a ajuta partenerii și angajații să înțeleagă și să susțină aceste principii.

Preambul

RECUNOSCÂND că libertatea de exprimare este un element de bază al unei societăți democratice și că mass-media liberă și independentă se numără printre cele mai importante instituții dintr-o societate democratică;

ACCEPTĂ că, în calitate de instituție socială, mass-media îndeplineşte sarcini esențiale prin transmiterea de informații, dezbateri și comentarii critice asupra societății și că, prin urmare, mass-media este în mod special responsabilă pentru a permite exprimarea diferitelor opinii;

CONSTATÂND datoria mass-media de a proteja libertatea de exprimare și de a nu se supune presiunii din partea oricărei persoane sau autorități care ar dori să împiedice fluxul liber de informații, accesul gratuit la sursele de informații și dezbaterea deschisă cu privire la subiecte importante pentru societate;

CUNOAŞTEM că este de datoria mass-media de a publica informații despre ceea ce se întâmplă în societate și de a descoperi și dezvălui chestiuni care ar trebui supuse dezbaterii sau criticilor;

CONSTATÂND că toți jurnaliștii și mass-media au datoria de a menține cele mai înalte standarde profesionale și etice;

SUBLINIIND importanței menținerii acurateței în raportare și protecția vieții private a persoanelor;

ACCEPTĂ datoria mass-media de a proteja indivizii împotriva nedreptăților sau neglijenței comise de autoritățile și instituțiile publice sau de organisme private sau instituții și persoane;

REALIZÂND necesitatea de a reglementa conduita fiecărei persoane care lucrează pentru mass-media;

DE ACEEA, ACEST COD va ghida conduita jurnaliștilor și a mass-media.

Limbajul jurnalistic

O datorie profesională, civică, chiar una patriotică, a tuturor jurnaliştilor este să folosească şi să promoveze limba exemplară. Altfel spus, să-şi redacteze textele sau să vorbească la microfon şi în faţa camerelor de televiziune în limba literară română, aşa cum este ea ordonată de gramatici şi fixată în dicţionarele normative, academice.

Acuratețea și verificarea faptelor

Respectăm adevărul şi dreptul publicului la adevăr, considerând aceasta ca fiind prima responsabilitate a jurnalistului. Atunci când adunăm informaţii şi fapte, ne asigurăm că vorbim cu surse de prima mână, oameni care sunt implicaţi direct în subiect. Putem apela şi la surse indirecte, dar numai pentru informaţii suplimentare sau ca punct de pornire. După consultarea cu aceste surse, informaţiile ce ne-au fost oferite le vom verifica neapărat din surse la prima mână. În cazul reflectării unei decizii a autorităţilor, vom consulta documentul respectiv şi vom discuta cu funcţionarul care a semnat decizia. În cazul reflectării unui subiect ce ţine de o persoană fizică, de un conflict civil, vom discuta neapărat cu persoana fizică vizată sau cu persoanele antrenate în conflictul civil respectiv şi nu ne vom rezuma la publicarea comentariilor funcţionarilor, poliţiei, ale reprezentanţilor instituţiilor judiciare. În cazul în care persoana fizică nu poate fi contactată din motive obiective (este bolnavă şi în imposibilitatea de a vorbi, este în detenţie şi nu putem obţine întrevederi, se află la o distanţă foarte mare etc.) vom apela la documente oficiale care se referă la situaţia persoanei sau la conflictul civil, vom apela la reprezentantul legal al persoanei (avocat, tutore, etc.), la rude sau cel puţin la colegii de serviciu sau vecini sau vom prezenta poziţia/opinia/declaraţia făcută public anterior de aceasta pe subiectul relatat. Suntem extrem de atenţi atunci când ne confruntăm cu scurgeri de informaţii. Suntem precauţi cu sursele care ne contactează prin telefon sau cele care ne scriu scrisori, întrucât putem să ne confruntăm cu farse, cu persoane fictive, sau cu mărturii false, ce au drept scop să ne dezinformeze.

Rectificări şi oportunitatea de a răspunde

Televiziunea trebuie să manifeste deschidere şi să corecteze erorile care apar. În activitatea noastră profesională, ne vom conduce, permanent, de principiul bunei credinţe. Corectăm o eroare cât mai operativ posibil, publicând rectificările şi scuzele de rigoare. Respectăm principiul potrivit căruia orice persoană vizată direct într-un material video are dreptul la replică pe subiectul materialului publicat. Astfel, vom oferi spaţiu pentru replică în dimensiuni proporţionale cu spaţiul alocat afirmaţiilor contestate.

Imaginile

Operatorul video va respecta intimitatea persoanelor şi va cere permisiunea de a-i filma, cu excepţia cazului în care persoana se află într-un loc public. Intervievăm o persoană publică într-un loc public – avem dreptul să nu cerem permisiunea pentru a o filma. Intervievăm într-un loc public o persoană care nu este o persoană publică – avem dreptul să nu cerem permisiunea pentru a o filma. Intervievăm o persoană publică într-un cadru privat – vom cere neapărat permisiunea pentru a o filma. Intervievăm într-un cadru privat o persoană care nu este persoană publică – vom cere neaparat permisiunea pentru a o filma. Nici în cadru privat şi nici în cel public nu avem dreptul să filmăm un minor fără permisiunea părinţilor, tutorelui sau a altui reprezentant legal, excepţie sunt situaţiile în care surprindem că minorul este agresat, este implicat intr-un accident sau i se încalcă drepturile. Insă pentru a publica filmările este necesar acordul părinţilor, al tutorelui sau al reprezentantului legal. Avem dreptul să filmăm minori, fără acordul părinţilor, tutorelui sau al altui reprezentant legal, în cazul în care aceştia se manifestă într-un loc public, într-o ceremonie sau acţiune publică (concerte, acţiuni etc.). Vom avea grijă să filmăm persoanele de la distanţa de un metru. Nu avem dreptul să intrăm pe un spaţiu privat şi să filmăm fără acordul proprietarului sau al celui care arendează terenul sau încăperea (pentru a filma pe cineva la o petrecere vom cere permisiunea celui care a arendat restaurantul). Filmările trebuie să reprezinte realitatea cu cat mai multă acurateţe. Folosim tehnica electronică doar pentru a îmbunătăţi calitatea filmărilor (de exemplu, pentru a o face mai clară sau pentru a o mări, dacă este necesar), şi doar până la un punct. Niciodată nu folosim programele de lucru cu fotografiile/cadrele video pentru a crea o impresie falsă asupra persoanelor şi evenimentelor reprezentate. Avem grijă să nu difuzăm filmări şocante, conţinut violent sau indecent care poate provoca anumite stări psihice negative asupra telespectatorilor. Evităm difuzarea imaginilor sângeroase de la un accident grav, sau de la locul unei crime. În cazul cadavrelor care nimeresc într-o filmare de ansamblu, protejăm tehnic cadavrul. De asemenea, nu difuzăm imagini cu nuduri fără protecţie tehnică a zonelor intime.

Obiectivitate/Corectitudine

Corectitudinea şi imparţialitatea trebuie să fie o atitudine fundamentală a jurnaliştilor. Reflectăm o gamă largă de opinii şi niciodată nu vom promova viziunile şi opiniile unei singure părţi. Scriind un material pe un subiect contradictoriu, avem grijă să solicităm opinia tuturor părţilor implicate sau a reprezentanţilor categoriilor sociale, religioase, politice care au tangenţă cu acel subiect. Corectitudinea, curiozitatea şi lipsa de prejudecăţi şi preconcepţii sunt trăsături distinctive care ar trebui să se regăsească in modul de viaţă al oricărui jurnalist.

Separarea faptelor de opinii

În prezentarea evenimentelor facem o distincţie clară între informaţie şi opinie, evitându-se orice confuzie. Ştirile sunt fapte şi date. Opiniile exprimă gânduri, idei, convingeri, judecăţi de valoare ale ziariştilor, mijloacelor de informare in masă. Opiniile exprimate sub formă de comentarii ale unor evenimente sau acţiuni cu referinţă la persoane sau instituţii nu trebuie să nege sau să ascundă în mod intenţionat fapte sau date reale. Inserăm opiniile într-un articol informativ doar din partea unei surse intervievate sau citate, dar niciodată din partea reporterului. Opiniile jurnaliştilor le publicăm doar in paginile dedicate editorialelor, opiniilor şi comentariilor.

Sursele (şi sursele anonime)

Vom găsi cel puţin două surse independente una de alta sau alte dovezi pe care să le cităm, în cazul subiectelor controversate. Vom ţine cont ca sursele să aibă experienţe diferite sau chiar relaţii diferite cu subiectul. Vom identifica neapărat sursele, dezvăluindu-le numele, prenumele, funcţia, după caz, statutul social sau varsta. Acest lucru creşte credibilitatea reportajului. În cazul înregistrării convorbirii telefonice, vom anunţa de la începutul discuţiei interlocutorul despre acest fapt. Acceptăm surse anonime doar în cazul în care dezvăluirea identităţii acestora le va pune în pericol viaţa, securitatea sau activitatea profesională. Folosim surse anonime doar în cazul în care informaţia nu poate fi obţinută de la surse oficiale sau de la cele care acceptă să le fie dezvăluită identitatea. Manifestăm loialitate faţă de sursă dacă i-am promis anonimatul. Protejarea surselor este un principiu fundamental al jurnalismului. Niciodată nu ne vom trăda sursele. Vom proteja identitatea surselor şi în faţa justiţiei, procurorilor, poliţiştilor. Stabilim nivelul de anonimat înainte de publicarea articolului, ca să ne asigurăm că identificarea sursei nu este posibilă, nu doar de publicul larg, dar şi de membrii familiei sau prieteni. În privinţa imaginilor, vom aplica procedee tehnice care atenueaza faţa persoanei („blurring”). Dacă ni se va solicita anonimatul absolut, nu vom păstra documente sau imagini în dosarul general de presă. Protejăm identitatea minorilor implicaţi în infracţiuni, ca victime sau ca autori, cu excepţia cazurilor în care interesul public cere ca aceştia să fie identificaţi sau la solicitarea expresă a părinţilor şi reprezentanţilor lor legali.

Publicitatea

Publicitatea se marchează clar, în special cea politică, delimitând materialele editoriale de cele publicitare prin procedee grafice.

Toleranţă şi nediscriminare

Tratăm tolerant şi nu discriminăm în materialele de presă reprezentanţii tuturor categoriilor sociale, de varstă, gen, rasă, etnie, apartenenţă politică, apartenenţă religioasă şi orientare sexuală.

Dreptul de autor

Semnăm orice material publicat. Ne opunem cenzurii de orice fel. Nu preluăm materiale (texte, fotografii sau imagini) fără să avem acordul autorului sau fără menţionarea sursei. Respectăm drepturile de autor ale colegilor, facem trimiteri la numele autorului ori de cate ori facem uz de o lucrare a altcuiva. Plagiatul este inadmisibil. Suntem responsabili de veridicitatea şi obiectivitatea comunicărilor publicate, sub nume propriu sau pseudonim. Nimeni nu are dreptul să ne oblige să ne punem semnătura pe un material video al cărui conţinut, în opinia noastră, a fost modificat împotriva voinţei noastre.

Numele producătorului

Radiodifuzorii vor dezvălui numele producătorului fiecărui program la sfârșitul transmiterii programului respectiv.

Respectarea drepturilor omului

Respectăm legislaţia, dar respingem orice tentativă de presiune şi de amestec în activitatea noastră jurnalistică din partea autorităţilor, formaţiunilor politice sau altcuiva. Avem dreptul să fim protejaţi de către instituţia de presă unde ne exercităm profesia, precum şi de altă asociaţie profesională sau sindicală care ne reprezintă interesele impotriva oricărei presiuni exercitate contra noastră, de natură să determine o încălcare a conduitei profesionale, prevăzută de normele deontologice. Ne rezervăm dreptul să refuzăm o anumită misiune, dacă executarea acesteia contravine principiilor deontologiei profesionale şi convingerilor noastre etice.

Conflictul de interese

Activăm în numele interesului publicului de a afla adevărul, nu folosim reputaţia şi posibilităţile noastre profesionale pentru dezinformarea cititorului, difuzarea unor informaţii cu caracter publicitar sau comercial, promovarea unor interese de grup sau de altă natură. Nu folosim în interes personal sau în interesul unor persoane apropiate informaţiile confidenţiale, aflate în virtutea exercitării atribuţiilor de serviciu. Nu acceptăm, direct sau indirect, nici un fel de recompense, onorarii, bunuri, servicii, gratuităţi din partea unor persoane terţe pentru publicarea materialelor şi opiniilor de orice caracter. Vom evita situaţiile de conflict de interese. Vom separa activităţile editoriale de cele politice şi economice. Toate activităţile în afara redacţiilor nu trebuie să influenţeze inadecvat articolele şi serviciile noastre. Nu vom da niciun motiv cititorilor să pună la îndoială imparţialitatea, integritatea şi standardele noastre etice. Reporterii vor obţine acordul editorilor înaintea acceptării activităţilor lor extraredacţionale, ca să fie evitat, astfel, orice conflict de interese.

Neapartenenţa la partidele politice, relaţiile cu autorităţile publice

Profesia de jurnalist este incompatibilă cu orice funcţii în organele puterii de stat, legislative sau de drept, dar şi cu apartenenţa la diferite formaţiuni politice, organe de conducere ale acestora.

Tratamentul corect al telespectatorilor

Corectitudinea şi imparţialitatea sunt criteriile fundamentale ale jurnalismului. Telespectatorii trebuie să aibă încredere în integritatea editorială a redacţiei noastre şi că deciziile noastre sunt luate numai pe baza unor motive robuste. Nu vom include în programele noastre conţinut ce aduce ofensă bunului-simţ şi decenţei publice sau care e de natură să instige la dezordine publică şi crimă. Vom evita limbajul dur (licenţios) ce ar putea jigni telespectatorii.

Versiunile on-line ale programelor noastre

Aplicăm aceleaşi norme tuturor materialelor on-line plasate pe paginile de internet ale televiziunii noastre.

Închide pagina
Dacă aveți informații care pot deveni o știre, vă rugăm să ni le transmiteți pe WhatsApp, la nr.: 0774402233