dobroge.tv

Live

Informații despre societate și acționariat

Societate DOBROGEA MEDIA SRL
Denumire Post DOBROGEA TV
LA TV-C616.4
Localitate Constanța
Județ Constanța
Modalitatea asigurarii accesului direct al publicului la anumite informații; www.dobrogea.tv
a. Denumirea, statutul juridic şi sediul social; SC DOBROGEA MEDIA SRL; Constanța, Bvd. Mamaia nr. 284 Clădirea C1, jud. Constanța
b. Numele reprezentantului legal şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală; BRATU Mihai - Administrator; Asociat unic SC Atelier Media SRL avand ca acționar SC GVC Investment Company LTD cu 96,08% acțiuni, asociat unic Gabriel-Valentin COMĂNESCU
c.Numele persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi ale celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială; PASCU Lucian - Director
d. Coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poştă electronică sau a site-ului internet la care acesta poate fi contactat rapid, direct şi efectiv; Constanța, Bvd. Mamaia nr. 284, Clădire C1, jud. Constanța, Tel. 0341 402 233, WhatsApp nr. 0774 402 233; redactie@dobrogea.tv; www.dobrogea.tv
e. Lista publicaţiilor editate de persoana juridică respectivă şi lista celorlalte servicii de programe pe care le asigură; DOBROGEA TV
g. Organismele de reglementare sau de supraveghere competente cu menționarea prevederilor Deciziei 286/2011 și anume precizarea: adresei poștale și a site/ului C.N.A.; C.N.A.
Observații și concluzii verificare


Închide pagina
Dacă aveți informații care pot deveni o știre, vă rugăm să ni le transmiteți pe WhatsApp, la nr.: 0774402233