dobroge.tv

Live

JUDEȚUL CONSTANȚA. Masca de protecție devine obligatorie în spațiile deschise aglomerate, în alte două localități

JUDEȚUL CONSTANȚA. Masca de protecție devine obligatorie în spațiile deschise aglomerate, în alte două localități
21 septembrie 2021
Redactia DTV

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Constanţa a constatat în şedinţa de marți, 21 septembrie, încadrarea în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile mai mare de 2/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori a U.A.T-urilor Chirnogeni și Ciocârlia.

Pentru celelalte localități din județ se menține încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile din hotărârile CJSU nr. 121/13.09.2021 (Cuza Vodă), nr. 122/15.09.2021 (Mangalia, Mihai Viteazu, Grădina), nr. 123/16.09.2021 (Medgidia, Deleni), nr. 124/17.09.2021 (Topalu) și nr. 125/20.09.2021 (Constanța, Năvodari, Techirghiol, Cumpăna, Ghindărești, Limanu, Mereni, Pecineaga, Tortoman, Adamclisi, Costinești, Independența).

Astfel, în localitățile Chirnogeni și Ciocârlia, este obligatorie purtarea măştii de protecţie în spaţii publice deschise, oriunde se formează aglomerări de persoane.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța hotărăşte:

Art. 1 – Se constată încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile mai mare de 2/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori a U.A.T-urilor Chirnogeni și Ciocârlia.

Art. 2 – Pentru celelalte localități se menține încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile din Hotărârile CJSU nr. 121/13.09.2021, nr. 122/15.09.2021, nr. 123/16.09.2021, nr. 124/17.09.2021 și nr. 125/20.09.2021, care vor aplica măsuri conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 932/2021, modificată și actualizată, până la finalizarea perioadelor stabilite în respectivele Hotărâri CJSU.

Art. 3 – Comitetele Locale pentru Situații de Urgență (CLSU) ale U.A.T.-urilor Chirnogeni și Ciocârlia, vor adopta Hotărâri (conform încadrării de la Art. 1) pentru dispunerea măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 932/2021, modificată și actualizată.

Art. 4 – În U.A.T. – urile din județul Constanța unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1000 de locuitori, este obligatorie purtarea măștii de protecție în spații publice deschise, oriunde se formează aglomerări de persoane, cum ar fi, fără a se limita la acestea, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, spațiile comerciale, stații pentru transportul în comun, precum și în alte zone cu potențial de aglomerare (oboare, zone de așteptare – peroane, spații exterioare aparținând instituțiilor și autorităților publice etc).

Art. 5 – În condițiile Art. 4, Comitetele Locale pentru Situații de Urgență, prin grija primăriilor, pot propune spre aprobare Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța orice alte spații/zone cu potențial de aglomerare pe raza U.A.T.-urilor din județul Constanța, unde se poate institui obligativitatea purtării măștii de protecție.

Art. 6 – Măsurile prevăzute la Art. 3 se aplică pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 22.09.2021, ora 00.00, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

Art. 7 – Primăriile Chirnogeni și Ciocârlia vor comunica până în data de 22.09.2021, ora 14.00, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, la adresa de mail: deconcentrate@prefecturaconstanta.ro, hotărârile adoptate de CLSU-uri pentru dispunerea măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2 pe raza U.A.T.-urilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 932/2021, modificată și actualizată.

Art. 8 – În îndeplinirea art. 3 din prezenta hotărâre, CLSU ale U.A.T.-urilor Chirnogeni și Ciocârlia vor dispune, prin grija primăriilor, informarea populației și a operatorilor economici privind obligațiile ce le revin în respectarea prevederilor HG nr. 932/2021, modificată și actualizată și informarea (în fiecare zi de luni, pentru săptămâna anterioară) a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, la adresa de mail: vaccinare@prefecturaconstanta.ro, asupra măsurilor dispuse.

Art. 9 – Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, unităților administrativ-teritoriale din județ și tuturor factorilor interesați.


Sursă foto: PlayTech  

Mai multe
URMĂREȘTE
Dacă aveți informații care pot deveni o știre, vă rugăm să ni le transmiteți pe WhatsApp, la nr.: 0774402233