dobroge.tv

Live

Rompetrol Rafinare raportează pierderi în anul 2023. Cifra de afaceri înregistrează o scădere de 19% faţă de anul 2022

Rompetrol Rafinare raportează pierderi în anul 2023. Cifra de afaceri înregistrează o scădere de 19% faţă de anul 2022
01 martie 2024
Redactia DTV
Publicitate

Indicatori consolidați*

2023

2022

%

Cifra de afaceri brută

USD

5.330.226.989

6.572.037.534

-19%

EBITDA

USD

201.188.019

464.457.570

-57%

Rezultat net

USD

(270.545.096)

90.343.782

N/A

*Notă: Situațiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L., Rompetrol Gas S.R.L și Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International, a înregistrat, în 2023, o scădere a indicatorilor financiari, pe fondul volatilității cotațiilor internaționale la țiței și produse rafinate. Cotațiile și-au continuat trendul descendent, atingând în 2023 o scădere de 14% la benzină și 21% la motorină.

Astfel, cifra de afaceri brută a fost de 5,3 miliarde de dolari, în 2023, scădere de 19% comparativ cu anul precedent, profitul operațional (EBITDA) a fost de 201 milioane de dolari, iar rezultatul net a fost unul negativ, de 270,5 milioane de dolari.

Pe fondul ultimelor prognoze pe termen lung, aferente factorilor macroeconomici (ex. marjele de rafinare europene în scădere, dinamica în scădere a cererii pentru produsele rafinate, costul mediu ponderat al capitalului în creștere) și considerând cele mai noi prevederi legale în materie de fiscalitate(taxă de solidaritate, taxă pe cifra de afaceri), raportul de final de an 2023 de reevaluare a activelor deținute și operate de companie, coordonat și auditat de companii parte a Big Four, a relevat o devalorizare a activelor operaționale cu o valoare de223 de milioane de dolari, aproximativ 82% din rezultatul net negativ al anului 2023.

Evaluarea a fost realizată în acord cu politica de contabilitate adoptată în 2021, pentru susținerea angajamentului Rompetrol Rafinare de a furniza informații financiare precise și transparente.

Toți acești factori devalorizează întreg lanțul de active operaționale, iar resursele financiare limitate sunt orientate cu prioritate de companie către proiectele de mentenanță și revizie, dar și către asigurarea investițiilor obligatorii tehnologice și de mediu. Diminuarea semnificativă a resurselor financiare pentru continuarea planurilor de modernizare a activităților curente, dar și a dezvoltării de noi proiecte de eficiență energetică, influențează perspectivele, competitivitatea și stabilitatea regională a companiei.

În perioada 2019 – 2023, compania a înregistrat o pierdere netă consolidată de 705 milioane USD, pe fondul contextului internațional și regional, dar și a pandemiei de COVID-19. Excepție face 2022, când compania a consemnat un profit net de 90 milioane USD, an în care Rompetrol Rafinare s-a conformat măsurilor fiscale obligatorii – taxa de solidaritate (126 de milioane de dolari) și reducerea/compensarea prețurilor carburanților (35 de milioane de dolari).

Pentru 2023, taxa de solidaritate este estimată la 31,1 milioane de dolari. Rompetrol Rafinare continuă să analizeze eventuale măsuri legale în ceea ce privește taxa și impactul ei asupra activităților curente.

În această perioadă, compania și-a respectat obligațiile față de angajați, parteneri comerciali și autorități și a luattoate măsurile necesare să asigure un flux stabil de țiței pentru rafinăria Petromidia, securizând, astfel, livrările de produse petroliere (carburanți, bitum, hexan, polimeri, etc.), în special către piața din România.

În 2023, cantitățile totale exportate derafinăriile Petromidia, Vega și Divizia de Petrochimie a Rompetrol Rafinare s-au ridicat la 1,64 milioane de tone, în timp ce, pentru ultimii 5 ani (inclusiv 2023), nivelul total a fost de 7,3 milioane tone.

Compania este unul dintre cei mai importanți contribuabili la bugetul de stat al României, plătind peste 1,65 miliarde de dolari pe tot parcursul anului precedent. Valoarea cuprinde toate taxele datorate și plătite de Rompetrol Rafinare către statul român, inclusiv taxa de solidaritate pe 2022, în valoare de 126 de milioane de dolari, plătită în iunie 2023, dar și accize, TVA, contribuții salariale și alte impozite.

Astfel, nivelul total al sumelor plătite de companie către bugetul de stat se ridică la circa 7,6 miliarde USD, pentru perioada 2019-2023.

Acționarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct și indirect) și Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).

Segmentul de rafinare*

2023

2022

%

Cifra de afaceri brută

USD

4.526.000.989

5.592.084.863

-19%

EBITDA

USD

187.750.181

467.592.027

-60%

Rezultat net

USD

(227.277.641)

155.227.307

N/A

Operațional

Materii prime procesate – Petromidia

Kt

5.012

5.258

-5%

Materii prime procesate – Vega

374

373

0%

Producție benzină

Kt

1.378

1.417

-3%

Producție diesel & jet

Kt

2.443

2.674

-9%

Vânzări carburanți- intern

Kt

2.380

2.419

-2%

Vânzări carburanți- export

Kt

1.264

1.445

-13%

*Activitatea de rafinare cuprinde rezultatele societății Rompetrol Rafinare referitoare la rafinăriile Petromidia și Vega. Rompetrol Rafinare calculează marja brută de rafinare după cum urmează - (Vânzări de produse petroliere – Costul materieiprime)/Volumul vânzărilor. Marja netă de rafinare este profitul operațional (EBITDA) împărțit la volumul vânzărilor.

Cifra de afaceri brută consolidată a segmentului de rafinare a atins 4,5 miliarde de dolari, profitul operațional (EBITDA) a ajuns la o valoare de circa 187,7 milioane de dolari, în timp ce rezultatul net a fost unul negativ, de circa 227 de milioane de dolari.

În 2023, rafinăria Petromidia Năvodari a procesat puțin peste 5 milioane de tone de materii prime, reușind să producă 1,38 milioane de tone de benzină și aproape 2,5 milioane de tone de motorină și combustibil special de aviație. Din cele aproape 3,9 milioane de tone de carburanți, 65% au fost direcționate către piața internă.

Scăderea indicilor operaționali a fost influențată și de funcționarea rafinăriei Petromidia fără instalația de Hidrocracare Blândă (MHC). Lucrările de reabilitare au fost coordonate de Rominserv, cu sprijinul subcontractorilor specializați din regiune. Testele tehnologice au fost realizate cu succes la finalul acestei luni, urmând ca, în cel mai scurt timp, instalația să revină la capacitate optimă de funcționare.

Rafinăria Petromidia a reușit, în 2023, să obțină un randament al produselor albe de 84,1%wt, dar și un record pentru producția de benzină RON 98 și producția de clase speciale de motorină (Diesel 55, Efix Diesel, Super Diesel Euro 5).

Petromidia reprezintă 40% din capacitatea de rafinare din România și dispune de un flux stabil de materie primă, susținut prin achizițiile de țiței kazah, realizate cu sprijinul KazMunayGas. În 2023, rafinăria Petromidia a procesat preponderent țiței din Kazahstan – KEBCO și CPC.

Rafinăria Vega Ploiești, singurul producător de bitum și hexan din România, a procesat aproximativ 374 mii de tone de materii prime, nivel asemănător celui din 2022.

Rafinăria Vega a obținut rezultate operaționale bune la consumul energetic – 2,33 GJ/tonă, respectiv la disponibilitatea mecanică – 98,5%.

2023

2022

%

Cifra de afaceri brută

USD

124.449.234

202.248.543

-38%

EBITDA

USD

(76.451.505)

(66.597.392)

-15%

Profit net / (pierdere)

USD

(79.245.792)

(85.840.566)

8%

Operațional

Propilenă procesată

kt

117

126

-7%

Producție polimeri

kt

105

129

-19%

Total vânzări

kt

117

139

-15%

Segmentul de Petrochimie*

*Segmentul de petrochimie cuprinde activitatea de petrochimie din societatea Rompetrol Rafinare și activitatea societății Rompetrol Petrochemicals SRL.

În 2023, segmentul de petrochimie a procesat, 135 de mii de tone de materii prime (propilenă și etilenă), în scădere cu aproximativ 20% față de nivelul din 2022.

Producția totală de polimeri a Diviziei de Petrochimie a fost de 105 kt în 2023, în scădere cu 19% față de 2022, nivel influențat, în principal, de instalația de Polietilene de Joasă Densitate (LDPE), care nu a funcționat continuu, din cauza condițiilor nefavorabile de pe piața produselor petrochimice.

Prin activitatea operațională din 2023, singurul producător intern de polimeri a continuat să-și onoreze livrările către partenerii din industriile de profil și a susținut, pe orizontală, diverse sectoare de producție.

Segmentul de petrochimie este unicul producător de polipropilene și polietilene din România, cu capacitatea de a-și recăpăta poziția competitivă pe piața internă și regională, odată cu stabilizarea pieței de profil.

Segmentul de distribuție*

2023

2022

%

Cifra de afaceri brută

USD

3.461.550.628

3.958.874.423

-13%

EBITDA

USD

86.266.067

72.145.890

20%

Profit net / (pierdere)

USD

35.354.288

32.433.700

9%

Operațional

Carburanți vânduți retail

Kt

1,141

994

15%

Carburanți vânduți en-gros

Kt

804

977

-18%

Cantități GPL vândute

Kt

268

337

-21%

*Segmentul de distribuție cuprinderezultatele subsidiarelor Rompetrol Downstream, Rom Oil, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics și Rompetrol Gas.

Cifra de afaceri brută consolidată pentru segmentul de distribuție a înregistrat aproape 3,5 miliarde de dolari în anul 2023, iar rezultatul operațional (EBITDA) a atins un nivel de peste 86 de milioane de dolari.

Vânzările retail de pe piața românească s-au ridicat la 1,14 milioane de tone, în creștere cu 15% față de anul 2022, ca urmare a strategiei companiei, care s-a adresat în special pieței domestice.

Rezultatele pozitive au fost susținute și de expansiunea rețelei de distribuție, prin proiecte de dezvoltare de noi stații de carburanți, un exemplu fiind loturile de 12 stații deschise în centrele integrate de servicii de pe Autostrada A1. Investiția totală se ridică la peste 40 de milioane de dolari, fiind asigurată de Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR).

În 2023, comparativ cu 2022, media cotațiilor Platts (FOB Med Italy) exprimate în USD (moneda de referință) a înregistrat o scădere de 21% pentru motorină, respectiv 14% pentru benzină. De asemenea, în moneda națională, cotația internațională a motorinei a scăzut cu 23,3%, iar cotația internațională a benzinei a scăzut cu 16,5%, față de anul 2022.

La finalul anului 2023, rețeaua de distribuție din România a ajuns la 1.325 de puncte de comercializare, aici incluzând rețeaua de stații proprii, stații partener și stații mobile: expres, baze interne de 9 și 20 metri cubi.

Publicitate

Mai multe
URMĂREȘTE

Fii la curent cu emisiunile
Dobrogea TV, pe canalul nostru
de YouTube!

Lumina lui Hristos

DESPRE GRIJILE VIEȚII

Lumina lui Hristos

DE LA MOARTE LA VIAȚĂ

Lumina lui Hristos

IUBIREA CARE UCIDE

Lumina lui Hristos

APOSTOLIA MILENIULUI III

Lumina lui Hristos

PUTEREA CRUCII

Lumina lui Hristos

URMAREA LUI HRISTOS

Lumina lui Hristos

PĂCATUL NEOMENIEI

Dacă aveți informații care pot deveni o știre, vă rugăm să ni le transmiteți pe WhatsApp, la nr.: 0774402233