dobroge.tv

Live

Poșta Română a început tipărirea cardurilor de energie. Primele plăţi se vor face din 20 februarie - tot ce trebuie să ştie beneficiarii

25 ianuarie 2023
Redactia DTV

Publicitate

Poşta Română a început, miercuri, tipărirea cardurilor de energie, la eveniment fiind prezent ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), Marcel Boloş. Acesta a anunţat că, la 1 februarie, va începe distribuirea cardurilor, iar primele plăţi se vor face din 20 februarie. Ministrul a explicat că se vor face verificări ale beneficiarilor, iar până acum s-a constatat că 527 dintre aceştia au, în realitate, venituri care depăşesc 10.000 de euro. ”Ar fi nefiresc ca ajutorul de încălzire să le fie acordat”, a precizat ministrul.

 ”Ajutorul pentru plata facturilor se acordă în două tranşe, a câte 700 lei fiecare. Prin intermediul acestor vouchere se vor putea achita facturile pentru electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire”, a transmis, miercuri, MInisterul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, într-un comunicat de presă.

Beneficiarii eligibili vor primi cardul de energie în perioada 1-28 februarie 2023.

Plăţile se vor putea efectua după următorul calendar:

 • Pentru tranşa I – valoare de 700 lei în perioada 20.02.2023 – 30.06.2023;
 • Pentru tranşa II – valoare de 700 lei în perioada septembrie 2023 – 31.12.2023.

Potrivit MIPE, potenţialii beneficiari vor fi înştiinţaţi dacă s-au descoperit situaţii care îi fac neeligibili. În acest caz, ei pot suna la 0319966, numărul de call center-ul pentru care Poşta a mobilizat peste 50 de angajaţi, unde vor primi informaţii suplimentare şi vor fi îndrumaţi, dacă situaţia poate fi corectată.

”Bugetul măsurii pentru acordarea sprijinului necesar populaţiei vulnerabile pentru compensarea preţului la energie cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, acordată prin intermediul cardurilor de energie a fost stabilit la suma de 4.000.000 mii lei şi are ca sursă de finanţare fonduri externe nerambursabile prin bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, potrivit regulilor de eligibilitate stabilite prin Programul Operaţional Capital Uman precum şi a Programului Operaţional Regional pentru perioada de programare 2014-2020, în limita economiilor care sunt identificate la nivelul acestor programe şi a sumelor care sunt considerate în risc de dezangajare în cadrul perioadei de programare 2014-2020”, a mai transmis MIPE.

MIPE răspunde celor mai frecvente întrebări adresate pe tema cardurilor de energie:

Cine beneficiază de acest ajutor?

 • pensionarii cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani şi ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum şi pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă şi ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
 • persoanele – copii şi adulţi – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
 • familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei;
 • familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la venit minim garantat.

Venitul net per coabitant, la nivelul unui loc de consum, nu trebuie sa depaseasca 2.000 lei.

Cum se stabilesc listele finale cu beneficiari?

Procedura de stabilire a listelor cuprinde următoarele etape:

 • Se stabileşte lista potenţialilor beneficiari care se încadrează în categoriile stabilite în ordonanţă;
 • Se verifică veniturile acestora;
 • Se verifică numărul de locuitori pentru fiecare punct de consum;
 • Se verifică media venitului pentru fiecare loc de consum, pentru a vedea dacă se depăşeşte pragul de 2.000 de lei.

Care este procedura de acordare?

Plăţile din ajutorul pentru încălzire se fac prin servicii de mandat poştal prin una din următoarele modalităţi:

 • Direct la poştaş de care aparţine beneficiarul ajutorului de încălzire;
 • Direct la oficiul poştal în raza căruia îşi are domiciliul beneficiarul;
 • Prin servicii electronice de mandat poştal;

La fiecare plată se poate vizualiza soldul contului beneficiarului.

La 1 ianuarie 2024, toate cardurile îşi încetează valabilitatea, indiferent de sumele rămase neutilizate. Cardurile alocate ambelor tranşe se pot folosi până la 31 decembrie 2023 inclusiv. Sprijinul nu poate fi utilizat în afara termenului de valabilitate prevăzut.

Care sunt actele necesare pentru plată?

 • Cardul de energie (primit prin Poşta Română);
 • Actul de identitate al beneficiarului (sau document de împuternicire şi actul de identitate al împuternicitului);
 • Factura (curentă sau restantă) ori alt document justificativ (înştiinţare de plată din partea furnizorului SAU certificat de validare a datoriei din partea asociaţiei de proprietari/locatari, în cazul plăţii încălzirii în sistem centralizat de termoficare);
 • Dacă beneficiarul are alt domiciliu decât cel scris pe cardul de energie: contractul de furnizare a energiei la domiciliul declarat + declaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului, că utilizează ajutorul pentru domiciliul la care locuieşte.

Ce este certificatul de validare a datoriei?

Este un document emis de asociaţia de proprietari/locatari, pentru a certifica datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin faţă de asociaţia de proprietari/locatari, rezultată din furnizarea de energie termică în sistem centralizat.

Asociaţiile de proprietari/locatari vor încheia protocoale de colaborare cu Poşta Română pentru a comunica conturile bancare şi orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poştale emise prin utilizarea cardurilor de energie.

Beneficiarii de carduri care sunt racordaţi la alimentarea cu energie termică în regim centralizat, trebuie să solicite eliberarea acestui card de către Asociaţia de proprietari unde este înscris.

După ce îl primesc, pentru a achita factura la energie termică, trebuie să îl prezinte poştaşului/oficiantului poştal împreună cu cartea de identitate şi cardul de energie.

Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociaţia de proprietari/locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Poşta Română.

Cum se efectuează plata?

La orice subunitate a Poştei Române SAU la poştaşul care a sosit la domiciliul beneficiarului.

Se completează plata prin mandat poştal, către contul furnizorului de energie (ori al asociaţiei de proprietari/locatari).

Se primeşte dovada plăţii, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plăţii, valoarea plăţii/plăţilor efectuate şi furnizorul/furnizorii către care s-a efectuat plata.

Pot retrage numerar de pe carduri?

Nu există această posibilitate. Scopul exclusiv pentru care pot fi acordate cardurile este pentru achitarea facturilor la energie.

Cardul nu poate fi vândut ori donat. Orice încercare de vânzare anulează cardul şi atrage o amendă contravenţională între 42.000-60.000 lei.

Plata altor produse/servicii decât cele pentru care este destinat cardul se pedepseşte cu amendă contravenţională între 4.500-6.000 lei.

Cum pot vizualiza soldul la ajutorul pentru încălzire?

Soldul se poate interoga în două modalităţi:

 • Prin dovada serviciilor de mandat poştal care are înscris soldul după fiecare plată efectuată de beneficiarul ajutorului de sprijin;
 • Prin accesarea paginii de internet a CN POŞTA ROMÂNĂ pentru afişarea electronică a acestui sold.

Ce este declaraţia pe proprie răspundere şi în ce situaţie se utilizează?

Este un document ce trebuie completat de potenţialul beneficiar în situaţia în care nu se poate stabili câţi oameni stau la acelaşi punct de consum.

Sunt situaţii în care beneficiarii nu au nomenclatorul stradal trecut în cartea de identitate (figurează mai mulţi la aceeaşi adresă). În această situaţie, ei trebuie să completeze o declaraţie pe propria răspundere prin care spun câţi locuiesc efectiv la punctul de consum.

Poşta distribuie declaraţiile pentru toate acesti situaţii identificate la momentul întocmirii listelor cu beneficiari şi să le preia în maxim 3 zile, pentru ca apoi să se recalculeze media veniturilor şi să se actualizeze listele.

Ce este ancheta socială şi în ce situaţie este necesară?

Pot fi situaţii în care la un loc de consum sunt luate în calcul veniturile unei persoane care nu mai locuieşte acolo (dar figurează aşa în acte) şi nici nu se poate face radierea acestor colocatari de la adresa de domiciliu.

În acest caz, potenţialul beneficiar poate să solicite o anchetă socială la primărie, care să stabilească numărul şi persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum. Rezultatul se transmite la Poştă, iar ulterior se actualizează lista.

Textul OUG nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, este disponibil aici: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/262296.

Cum pot deconta facturile pentru cumpărare lemne de foc pe care le-am achitat în numerar?

Facturile pentru lemne de foc care au fost cumpărate începând cu luna august 2022 pot fi decontate în numerar de la poştaşi sau de la oficiile poştale după caz pe baza documentelor doveditoare, respectiv factură şi chitanţă/ordin de plată pentru achitarea acestora ş.a.m.d. Documentele justificative care însoţesc factura sau după caz documentul de plată sunt cardul de energie şi actul de identitate.

Dacă facturile sau după caz documentele de plată nu mai există sau au fost pierdute de beneficiar se acceptă duplicat după acestea. Duplicatul facturii de energie şi a documentelor de plată se eliberează de către furnizorul de material lemnos.

Publicitate

solid house
Publicitate
Mai multe
URMĂREȘTE

Fii la curent cu emisiunile
Dobrogea TV, pe canalul nostru
de YouTube!

În centrul atenției

cu Bogdan Papacostea

Pauza de Sport

cu Ciprian Vieru

Pauza de Sport

cu Ciprian Vieru

Comentologie

cu Manu Nistor

Dacă aveți informații care pot deveni o știre, vă rugăm să ni le transmiteți pe WhatsApp, la nr.: 0774402233